Langer, comfortabeler en veiliger thuis wonen

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen willen we allemaal, zolang dat maar veilig, comfortabel en verantwoord is. Het ViePlus systeem voorziet hier in.

Eén van de unieke kenmerken van ViePlus is dat de toepassing kan meegroeien met de behoeften van de oudere en de kinderen.
Zolang alles goed gaat en er geen extra zorg nodig is, zullen vooral de praktische functies, de contact functies en de ontspanningsfuncties gebruikt worden. Maar ViePlus kan ook meegroeien met de behoeften van de gebruiker als de omstandigheden veranderen.

Als comfort en veiligheidsaspecten belangrijker worden is ViePlus te koppelen met domotica (= huisautomatisering). Zo is een koppeling met een camera bij de voordeur mogelijk en kan het openen van de deur worden aangestuurd vanuit ViePlus. Ook het licht of de gordijnen zijn te bedienen via ViePlus, een koppeling met alarmmelders en (bewegings)sensoren is mogelijk en afhankelijk van de situatie de opvolging hiervan.

Mocht het ouder worden gepaard gaan met gebreken, dan is ook een goede zorg te ondersteunen via ViePlus. Er kan op een gemakkelijke manier contact worden opgenomen met de (thuis)zorg (mits deze beschikt over Skype™). Omgekeerd kan de zorg ViePlus gebruiken om contact op te nemen met de oudere. Dit kan bestaan uit een goedemorgen service, herinneringen aan belangrijke afspraken en controle van medicijngebruik. ViePlus biedt voor dit laatste een agenda functie die ook via het internet te raadplegen en bij te werken is, en die de gebruiker herinnert aan belangrijke afspraken en medicijninnamen. Uitblijven van de bevestiging van medicijninname kan eventueel automatisch worden gemeld aan de zorgverlener.

Een koppeling met alarmering biedt tal van veiligheid verhogende en arbeidsbesparende mogelijkheden.

Daarnaast heeft de mantelzorger op eenvoudige wijze extra mogelijkheden om de vinger aan de pols te houden. Elkaar kunnen zien geeft veel meer informatie dan elkaar alleen kunnen horen. Contact opnemen is vaker en gemakkelijker mogelijk en ook beter te doen door kinderen die misschien wat verder weg wonen.

Met ViePlus kan de gebruiker langer, comfortabeler en veiliger thuis blijven wonen!

Aanvullende gegevens