Missie en visie

ViePlus organisatie
ViePlus B.V. is een jonge innovatieve onderneming statutair gevestigd te Arnhem. De onderneming is opgericht door een 3-tal personen die hun sporen hebben verdiend met verschillende ICT management functies in het bedrijfsleven.
De onderneming richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten die het mogelijk maken dat mensen comfortabeler, veiliger en langer thuis kunnen blijven wonen.  Hierbij proberen we vooral oplossingen te bieden voor mensen die niet goed in staat zijn om met Internet toepassingen te werken.
Het initiatief om met de onderneming te starten is in 2010 genomen vanuit de volgende achtergronden:

 • De toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking en het toekomstige tekort aan verzorgend personeel.
 •  De grote kostendruk op de gezondheidszorg in Nederland en de minder grote rol van de overheid, waardoor in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, mantelzorgers en lokale instanties.
 • De enorme opkomst van het Internet en de vele communicatiemogelijkheden die hierdoor worden ontsloten.
 • Het ontbreken van (communicatie) middelen die:
  • Uitgaan van de wensen en behoeften van de gebruikers.
  • Flexibel kunnen meegroeien met die wensen en behoeften.
  • Werkelijk gebruikersvriendelijk zijn en volledig zonder muis en toetsenbord gebruikt kunnen worden.
  • Eenvoudig te beheren zijn.
  • Betaalbaar zijn.


Visie van ViePlus

De toenemende vergrijzing en het toekomstig tekort aan verzorgend personeel dwingt iedereen in Nederland na te denken over oplossingen om ook in de toekomst een goede zorg en service te kunnen bieden aan de ouderen en zwakkeren in onze samenleving.
Hierbij zullen innovatieve oplossingen moeten worden gevonden die een kwalitatief goede, maar minder arbeidsintensieve en daarmee goedkopere zorg en service mogelijk maken. Hierbij is een goede en efficiënte communicatie tussen alle betrokkenen, familie, vrienden, buren zorginstellingen en overige instanties noodzakelijk. De geboden oplossingen moeten deze communicatie niet alleen ondersteunen, maar ook gemakkelijker maken. Ook moeten zij er voor zorgen dat een goede maatschappelijke integratie mogelijk blijft.
Naast allerlei andere maatregelen zullen ook ICT hulpmiddelen hun bijdrage moeten leveren. Hierbij is het essentieel dat niet alleen de direct betrokkenen worden ondersteund, maar ook degenen die in toenemende mate op vrijwillige basis deze zorg en services leveren.
De huidige ICT toepassingen voldoen niet aan de hierboven beschreven eisen. Ze zijn of te veel gericht op de zorg component en gaan voorbij aan (welzijn) wensen en behoeften van de betrokkenen en hun mantelzorgers, of ze zijn te duur of inflexibel en kunnen niet meegroeien met de behoeften van de gebruikers.

Missie van ViePlus

De missie van ViePlus is om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en te leveren die het ouderen en zwakkeren in onze samenleving mogelijk maken comfortabeler, veiliger en langer zelfstandig te wonen en leven en die het hun mantelzorgers en zorginstellingen mogelijk maken een betere en efficiëntere hulp te verlenen.
ViePlus doet dit in samenwerking met woningbouw corporaties, zorginstellingen, installatie bedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen.
Wij blijven hierbij vooral oog houden voor de wensen en behoeften van onze directe gebruikers en hun naaste omgeving en zullen ook in de toekomst onze producten zo aanpassen dat deze de gebruikers en hun naaste omgeving zo goed mogelijk ondersteunen voor een redelijke prijs.

 


 

Aanvullende gegevens